Platforma e-learnigowa 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w ŻukowieKontakt do administratora platformy

moodle@zsziozukowo.pl